loader

Dr Tomasz Woźniak – lekarz psychiatra

Tomasz Woźniak – lekarz psychiatra to jeden z założycieli Kliniki leczenia uzależnień Medox. Pracę w charakterze psychiatry rozpoczął w roku 1996. Zbierał doświadczenia kliniczne pracując w:

  • WSNPCH „Drewnica” w Ząbkach, doskonalił się w znajomości psychopatologii ogólnej, poprzez liczne dyżury lekarskie miał bliski kontakt z pacjentem.
  • Specjalistycznym Szpitalu MSWiA w Otwocku jako psychiatra nadzorował oddziały: detoksykacji alkoholowej, leczenia uzależnień, leczenia nerwic, w ZOL pogłębiał doświadczenia z zakresu psychogeriatrii, nadal konsultuje kilka warszawskich DPSów.
  • MCCHPiG w Otwocku jako asystent w oddziale psychiatryczno-pulmonologicznym związał się z psychiatrią konsultacyjną, dodatkowo konsultując Kliniki Ortopedyczne w Otwocku i kilka szpitali warszawskich.
  • IPiN-ie pełnił rolę asystenta w III Klinice psychiatrycznej, odbywał staże między innymi w oddziale detoksykacji osób uzależnionych od benzodiazepin.
  • kierował pododdziałem detoksykacji alkoholowej PLAZA w ramach III oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Praskim
  • kierując NZOZ „Mały Rycerz” udanie przeprowadził kilkaset detoksykacji osób uzależnionych od opiatów
  • ambulatoryją opiekę nad pacjentami sprawował jako konsultant OPS Praga Południe w Warszawie, lekarz psychiatra w przychodni Akademii Obrony Narodowej, w ramach własnej prywatnej praktyki lekarskiej.

W Klinice Medox nadzoruje proces detoksykacji osób uzależnionych od leków, zajmuje się diagnozą i leczeniem objawowym oraz zaburzeń współistniejących u pacjentów uzależnionych.

Obecnie stara się rozwijać w zakresie różnicowania i terapii osób z podwójną diagnozą, tzn. osób u których rozpoznaje się współwystępowanie uzależnienia i innych zaburzeń psychicznych np. zaburzeń nastroju, depresji.