loader

Uzależnienie od Tramalu

Uzależnienie od Tramadolu to typowa fizjologiczna zależność opiatowa, z narastającą tolerancją. Tramadol (Tramal i leki generyczne) to farmaceutyk określany jako słaby opioid, drugiego szczebla drabiny WHO. Odkryty w latach sześćdziesiątych, początkowo testowany jako lek antyalergiczny i przeciwskurczowy. W trakcie tych badań odkryto jego działanie przeciwbólowe, które przypomina właściwości morfiny. Jako lek przeciwbólowy pierwsi zarejestrowali go Niemcy w latach siedemdziesiątkach, a szeroką popularność zdobył w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Lek posiada podwójny mechanizm działania znoszącego ból, z jednej strony działanie jako niespecyficzny agonista receptorów opiatowych, z drugiej Tramadol hamuje wychwyt zwrotny Serotoniny i Noradrenaliny w synapsach rdzenia kręgowego, w zespołach neuronów odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Drugi mechanizm działania uznaje się za dominujący. Źródła podają, ze działanie przeciwbólowe Tramadolu jest ok. 5-10 razy słabsze niż Morfiny.

(więcej…)

8 komentarzy
Read More